برانداو's bookmarks

  • برانداو

   The Idiot's Guide To ارتودنسی Explained

   By برانداو
   www.behance.net - زمان کم ارزش برای اوان درمان ارتودنسی بستگی به نوع ناهنجاری دارد؛ اندر مورد بیمارانی که مشکلات اسکلتی دارند، به‌عنوان مثال فک بالای آن‌ها جلوتر از موضع طبیعی است یا برعکس فک پایین‌شان عقب‌تر از موقعیت ارزان خود فراغت گرفته، بهترین زمان وقوع برای...