Chiến Thắng Xông đất Nhà 5 Tỷ ở Vĩnh Phúc Theo Cách đặc Biệt Này

Chiến Thắng Xông đất Nhà 5 Tỷ ở Vĩnh Phúc Theo Cách đặc Biệt Này

Owner: Homan

Group members: 1

Description:

Xem tuổi xông đất năm 2018 tuổi Kỷ Mùi 1979 chuẩn nhất! Năm 1997 (Tuổi Đinh Sửu - Giang Hạ Thủy) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Đinh Sửu 1997: Tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ Canh Thân nên rất tốt. Đinh Sửu 1997: Tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Kim của gia chủ Nhâm Thân nên rất tốt. Canh Dần 1950: Tuổi Canh Dần 1950 mệnh Mộc sẽ Tương sinh với mệnh Thủy của gia chủ Nhâm Tuất nên rất tốt. Người có tuổi hợp để xông đất cho chủ nhà đồng thời phải là người mang vía tốt. Giáp Thân 2004: Tuổi 2004 Giáp Thân thiên can là Giáp thì Tương sinh với can Kỷ của năm nay 2019 nên rất tốt. This was created by GSA Content Generator Demoversion!

Theo nhà phong thủy "bóng xích" Kiều Hữu Thọ, xông đất là một việc rất quan trọng vì đây không chỉ là tục lệ mà nó còn mang tính chất quyết định sự may mắn trong cả năm. Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt. Nếu tuổi người đó hợp với ngũ hành và can chi của năm Mậu Tuất thì càng tốt. Sinh năm Đinh Mão 1987 có địa chi là Mão nên Tam hợp với địa chi Mùi gia chủ tuổi Tân Mùi nên sẽ rất tốt. Sinh năm Tân Dậu 1981 có địa chi là Dậu nên Lục hợp với địa chi Thìn gia chủ tuổi Giáp Thìn nên sẽ rất tốt. Ngoài những tổi tốt trên thì gia tuổi Kỷ Mùi 1979 cần chú ý tránh mời những tuổi sau đâu đến xông nhà đầu năm mới cho mình. Ất Mão 1975: Sinh năm Ất Mão 1975 có địa chi là Mão nên Tam hợp với địa chi Mùi gia chủ tuổi Đinh Mùi nên sẽ rất tốt. This article was done by GSA Content Generator Demoversion.

Trong ngày này, cả người xông đất và gia chủ đều vui mừng, hoan hỉ. Theo Tử Vi 2019 Phong Thủy Số thì ngày mùng 1 đầu tiên của năm 2019 là ngày quan trọng nhất. Thiên can tuổi xông nhà là Đinh trực xung với thiên can Tân của gia chủ. Tân Mão 1951: Tuổi Tân Mão 1951 mệnh Mộc sẽ Tương sinh với mệnh Hỏa của gia chủ Kỷ Mùi nên rất tốt. Ất Mão 1975: Tuổi Ất Mão 1975 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ Mậu Tuất nên rất tốt. Kỷ Mùi 1979: Tuổi Kỷ Mùi 1979 mệnh Hỏa sẽ Tương sinh với mệnh Thổ của gia chủ Đinh Tỵ nên rất tốt. Giáp Thìn 1964: Tuổi Giáp Thìn 1964 mệnh Hỏa sẽ không sinh, không khắc với mệnh Hỏa của gia chủ Đinh Dậu nên chấp nhận được. Giáp Thìn 1964: Giáp Thìn sinh năm 1964 thuộc mệnh Hỏa Tương sinh với mệnh Mộc năm 2019 nên rất tốt.

White Budah Figurine

Giáp Thìn 1964: Tuổi Giáp Thìn 1964 mệnh Hỏa sẽ Tương sinh với mệnh Thổ của gia chủ Kỷ Dậu nên rất tốt. Kỷ Mùi 1979: Tuổi Kỷ Mùi 1979 mệnh Hỏa sẽ Tương sinh với mệnh Thổ của gia chủ Kỷ Dậu nên rất tốt. Xem tuổi xông nhà 2018 Mậu Tuất - Chọn tuổi xông đất năm 2018 mang đến tài lộc cho gia chủ. Bính Dần 1986: Tuổi Bính Dần 1986 mệnh Hỏa sẽ Tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ Tân Dậu nên rất tốt. Nếu chủ nhà tuổi Tý, Ngọ, chọn khách xông đất có hành can Bính , Mậu, Tân. Gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ như tuổi Dần, Ngọ, Mão để mời đến xông nhà đầu năm 2019. Cụ thể là các tuổi. Bỏ chi Tị chi Mão (vì xung với năm và ngày mồng 1 như ở trên đã nói), còn các tuổi có hàng chi Dần, Thìn, Mùi, Sửu đều xông nhà tốt.

Tuy nhiên ngày giờ khai trương mở hàng đầu năm mới mỗi tuổi lại có sự khác nhau. Ngày mồng 1 Tết là ngày Canh Thân. Tục lệ chọn tuổi xông nhà xông đất vào dịp Tết làm nên nét văn hóa đặc trưng riêng cần giữ gìn trong phong tục người Việt. Với người Việt, tục xông đất gần như giống nhau ở tất cả các vùng. Gia chủ tuổi Nhâm Ngọ 2002 nên lựa chọn những người xông nhà, mở hàng hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 có mệnh Thiện Thượng Hỏa, cung Chấn. Canh Ngọ 1990: xem tuổi xông nhà Tuổi Canh Ngọ 1990 mệnh Thổ sẽ Tương sinh với mệnh Kim của gia chủ Ất Mùi nên rất tốt. Kỷ Mùi 1979: Tuổi Kỷ Mùi 1979 mệnh Hỏa sẽ Tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ Canh Thân nên rất tốt.

Article has been created with GSA Content Generator DEMO.

Here is more info about Nữ Bính Tý 1996 và nam Nhâm Thân 1992 có nên hợp tác làm ăn với nhau không? take a look at the web site.

Brief description: Xem tuổi xông đất năm 2018 tuổi Kỷ Mùi 1979 chuẩn nhất! Năm 1997 (Tuổi Đinh Sửu - Giang Hạ Thủy) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Đinh Sửu 1997: Tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ Canh Thân nên rất tốt. Đinh Sửu 1997: Tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Kim của gia chủ Nhâm Thân nên rất tốt. Canh Dần 1950: Tuổi Canh Dần 1950 mệnh Mộc sẽ Tương sinh với mệnh Thủy của gia chủ Nhâm Tuất nên rất tốt. Người có tuổi hợp để xông đất cho chủ nhà đồng thời phải là người mang vía tốt. Giáp Thân 2004: Tuổi 2004 Giáp Thân thiên can là Giáp thì Tương sinh với can Kỷ của năm nay 2019 nên rất tốt.
Chiến Thắng Xông đất Nhà 5 Tỷ ở Vĩnh Phúc Theo Cách đặc Biệt Này

Chiến Thắng Xông đất Nhà 5 Tỷ ở Vĩnh Phúc Theo Cách đặc Biệt Này

Xem tuổi xông đất năm 2018 tuổi Kỷ Mùi 1979 chuẩn nhất! Năm 1997 (Tuổi Đinh Sửu - Giang Hạ Thủy) - 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc. Đinh Sửu 1997: Tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Mộc của gia chủ Canh Thân nên rất tốt. Đinh Sửu 1997: Tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Kim của gia chủ Nhâm Thân nên rất tốt. Canh Dần 1950: Tuổi Canh Dần 1950 mệnh Mộc sẽ Tương sinh với mệnh Thủy của gia chủ Nhâm Tuất nên rất tốt. Người có tuổi hợp để xông đất cho chủ nhà đồng thời phải là người mang vía tốt. Giáp Thân 2004: Tuổi 2004 Giáp Thân thiên can là Giáp thì Tương sinh với can Kỷ của năm nay 2019 nên rất tốt.

Search in this group

Group members