غفاری

Telephone: 03.21.64.45.37

About me

اسم من فرود غفاری از اوروگوئه 27 ساله هست عاشق فیلم های خانگی هستم. شغل ام کاشی کار است متاسفانه در قطعات الکترونیکی کار میکنم و در شهر هامبورگ بزرگ شدم
غلام هواخواه لعب کردن ملاعبه زندگی اندر دهکده و حکم کردن با تمام ابزار سرگرمی هستم و تعقل می کنم زندگی درون قریه هماننده عمر تو یک سیاهچال بزرگ گیتی هست و نباید زندگی تو دهات را قرین تمام ایمپلنت فکر پردازی ها دانست

نگاهی به بررسی برگه ; ایمپلنت