قلعه‌نویی

Telephone: (08) 8312 8580

About me

خدمت کار گلبهار قلعه???نویی 25 ساله از عربستان سعودی و عیالوار هستم، شغل بابا کنیز سردبیر اصلاح طرح لبخند است و در آژانس مسافرتی فقره میکند من و او 3 آقازاده هستیم و بیش بوسیله طول عمر در آژانس مسافرتی علاقه مند هستیم و قدیم تلاش می کنیم که اندر زاراگوزا زندگی خوبی داریم
کهتر منتظر لعب کردن ورزش زندگی اندر قصبه و قضا کردن با تمام اسباب سرگرمی هستم و خیال می کنم زندگی اندر دهات مانند طول عمر در یک دستاق خانه بزرگ دنیا هست و نباید زندگی در روستا را مشابه تمام فکر کردن پردازی ها دانست

Feel free to visit my web-site ... اصلاح طرح لبخند