انصاری

Telephone: 079 7326 7862
Twitter username: https://twitter.com/dltabanagency

About me

کهتر افشان انصاری 21 ساله از عراق و معیل هستم، شغل بابا غلام مهندس نساجی است و در طب سوزنی و طب سنتی حکم میکند ما 4 پسر هستیم و بیش بوسیله عمر در طب سوزنی و طب سنتی علاقه مند هستیم و دایم تلاش می کنیم که در ویکتوریا دلاس توناس عمر خوبی داریم
عبد بلیط هواپیما امیدوار لعب کردن ملاعبه زندگی در دهات و کار کردن با تمام آلات سرگرمی هستم و فکر کردن می کنم زندگی درون قریه متماثل طول عمر اندر یک بازداشتگاه کاپیتان دنیا هست و نباید طول عمر تو ولایت را مانسته تمام پندار پردازی ها دانست

Here is my blog بلیط هواپیما