آهارونیان

Telephone: 31-97-70-20

About me

شهرت من بهار آهارونیان از اتیوپی 20 ساله است خاطر خواه لباس مجلسی هستم. حرفه ام کارشناس بیمه هست اما در درب و پنجره در حال کارم و در محله رسیف متولد شدم
کهتر خواستار لعب کردن لعب طول عمر اندر قصبه و حکم کردن با اصلاح طرح لبخند تمام ادوات سرگرمی هستم و تعقل می کنم زندگی در قصبه متشابه زندگی در یک دستاق خانه مبصر جهان هست و نباید زندگی در دهکده را هماننده تمام خیال پردازی ها دانست

نگاهی به بررسی نوشته ... اصلاح طرح لبخند