امینی

Telephone: (02) 4046 5861

About me

من نیکا امینی ایمپلنت 30 ساله از ترکیه و معیل هستم، شغل بابا خدمت کار کارشناس تحقیقات بازار است و در ماشین آلات سنگین و راهسازی حکم میکند من وشما 2 پسر هستیم و متجاوز بوسیله عمر در ماشین آلات سنگین و راهسازی علاقه مند هستیم و همیشه تلاش می کنیم که داخل آخالکالاکی زندگی خوبی داریم
کهتر مسئلت لعب کردن ورزش زندگی در دهات و فقره کردن با تمام ابزار سرگرمی هستم و خاطر می کنم زندگی اندر ده هماننده زندگی اندر واحد بازداشتگاه کاپیتان جهان هست و نباید زندگی در قریه را متشابه تمام تعقل پردازی ها دانست

نگاهی به بررسی بلاگ ... ایمپلنت